čtvrtek 29. března 2018

OZNÁMENÍ


ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČOVICE

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2018/2019


ve čtvrtek 3. května 2018

v době od 8:00 do 10:00 hod.
a od 15.00 do 17:00 hod.

Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti.
Zákonní zástupci si vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádosti si můžete vyzvedávat v naší MŠ od 3. dubna 2018středa 28. března 2018

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Ředitelka Mateřské školy Hradčovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Základní ustanovení
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, nejdříve však pro děti od 2 let, až do začátku povinné školní docházky.
II.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle § 46 odst. 4.) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná.
III.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře a možností mateřské školy.
IV.
Podle § 34a odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
V.
V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií uvedených v následující tabulce.


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ HRADČOVICE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


PROVOZ MŠ:     2. 7. - 4. 7. 2018
UZAVŘENÍ MŠ:     5. 7. - 6. 7. 2018 STÁTNÍ SVÁTEK
PROVOZ MŠ:     9. 7. - 13. 7. 2018
UZAVŘENÍ MŠ:     16. 7. 2018 - 17. 8. 2018 (5 TÝDNŮ)
PROVOZ MŠ: 20. 8. 2018

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BUDE ZAHÁJEN 3. ZÁŘÍ (PONDĚLÍ) 2018.

úterý 20. března 2018

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:

3. 4. ZÁPIS DO ZŠ
4. 4. DEN MRKVE
6. 4. ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU V MŠ: 
         - společné zpívání s MŠ Drslavice a Veletiny + nám toto dopoledne zpestří p. Vojkůvka divadelním představením: Dětským srdíčkům (45 Kč uhradíme z rodičovské pokladny)
        - Prosíme, oblečte dětem na tento den zelená školková trička. Děkujeme.
12. 4. DIVADLO KD UHERSKÝ BROD: 
          - představení Putování ztracené kapky
          - prosíme, přiveďte děti do 8:15
          - 60 Kč za představení uhradíme z rodičovské pokladny
17. 4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ
          - pohádka o Lakomé myšce
          - 40 Kč uhradíme z rodičovské pokladny
18. 4. PLAVÁNÍ + SOLNÁ JESKYNĚ
          - Ve středu 18. dubna pojedou děti jako obvykle do plavání + děti, které neplavou navštíví solnou jeskyni. Prosíme, přiveďte všechny děti do 7:20 - posvačíme a půjdeme na autobus. Do solné jeskyně dětem oblečte tepláky a ponožky.
23. 4. TVOŘENÍ s paní Zverbíkovou
26. 4. DEN ZEMĚ V KOVOZOO
27. 4. ČARODĚJNÝ DEN V MŠ + ZDOBENÍ MÁJKY
          - Děti si můžou na tento den obléct kostýmy
   

pondělí 26. února 2018

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:

5. 3. EXKURZE PŘEDŠKOLÁCI: KNIHOVNA LHOTKA
7. 3. PRVNÍ PLAVÁNÍ II. POLOLETÍ
         - Jezdit budeme každou středu. Děti, které plavou, prosíme přiveďte vždy do 7:30! Tyto děti se budou scházet ve třídě Veverek, posvačí a ihned se budou převlékat a odcházet na autobus.
5. 3. - 9. 3. ČTECÍ TÝDEN V MŠ
8. 3. ČTENÁŘSKÉ DÍLNIČKY S RODIČI
        - Kdo má, může si přinést knihu Velké dobrodružství Bolka a Lolka
13. 3. DIVADLO ŠIKULA V MŠ: 
         -Pohádky: Nepořádný medvídek, O neposlušném Matýskovi, Kamarádi z Antarktidy
15. 3. RODIČOVSKÁ SCHŮZKA  V ZŠ HRADČOVICE S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ 16:00 - účast povinná!
20. 3. VYNÁŠENÍ MAŘENY
22. 3. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK 
          -proběhne v dopoledních  hodinách v MŠ
20. 3. EXKURZE V ZŠ -PŘEDŠKOLÁCI 


pondělí 22. ledna 2018

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:

 5.2. NÁVŠTĚVA LOGOPEDKY V MŠ
 9.2. KARNEVAL - BRATŘI CHABIČOVŠTÍ V 16:00 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V                              HRADČOVICÍCH
12.2. DIVADÉLKO KD UHERSKÝ BROD: O čarodějné krčmě
         - Prosíme, přiveďte děti do 8:15
13.2. VÝUKOVÝ PROGRAM ZDRAVÁ PĚTKA
         - Prosíme, přiveďte děti do 7:45!
21. 2. MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

--------------------------------------------------------------------------------

                         ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU II. POLOLETÍ 
                                        BUDE VE STŘEDU 7. 3. 2018!!

                       19. -23. 2.  2018 JARNÍ PRÁZDNINY - MŠ OTEVŘENA!
       - Prosíme o zapsaní ne/přítomnosti do tabulky na 
nástěnce v šatně.

pondělí 18. prosince 2017

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU:

5. 1. OSLAVA TŘÍ KRÁLŮ
8. 1. UKÁZKOVÁ HODINA PLAVÁNÍ
       - Naše hodina: 10:30-11:15
10. 1. RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 16:00
          - budeme řešit: plavání 2. pololetí, plán akcí, čerpání rodičovské pokladny, školní jídelna
16. 1. DEN LENOŠENÍ V PYŽÁMKÁCH
          - prosíme, oblečte dětem pyžamko
          - děti si můžou přinést oblíbeného plyšáčka nebo polštářek
18. 1. HRÁTKY S TATÍNKY 15:30
          - zveme všechny tatínky, aby si přišli pohrát s dětmi a vyzkoušeli si naše stavebnice
 23. 1.  SOLNÁ JESKYNĚ - PŘEDŠKOLÁCI
         - předškoláci navštíví solnou jeskyni v Uherském Brodě
         - prosíme, přiveďte děti do 7:00!!       vstupné 35 Kč
24. 1. POHÁDKA KD UB: DOBRODRUŽSTVÍ NA OSTROVĚ ČIČIDŽUMA
          - prosíme, přiveďte děti do 8:15
30. 1. CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ: PŘEDŠKOLÁCI
           - V úterý 30.1. 2018 předškoláci půjdou cvičit do tělocvičny na ZŠ (10:20 hod.)
           -  Prosíme, přichystejte dětem do batůžku úbor a tenisky.